Organizator:

Elektryfikacja ciężkiego transportu drogowego

30 marca 2023

14:00 - 15:00

Panel dyskusyjny

Elektryfikacja ciężkiego transportu drogowego

Moderator: Michał Wekiera, Dyrektor, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

  • Sebastian Anioł, Dyrektor Działu ds. Innowacji Logistycznych, InPost
  • Grzegorz Kujawa, Business Development Manager CEE, Kempower
  • Paweł Kurzawa, Dyrektor ds. Elektromobilności, Scania Polska S.A.
  • Michał Luberadzki, Global Key Account Manager, Ekoenergetyka-Polska S.A.
  • Marek Popiołek, Zastępca Dyrektora Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Grzegorz Sobański, CEO / Dyrektor zarządzający, Sobańscy Transport Sp. z o.o.
  • Bernard Wieruszewski, Head of Sales & Product Heavy Trucks, MAN Polska
  • Przedstawiciel Ekoenergetyka-Polska SA.

Kontekst debaty:

Polska jest europejskim liderem na rynku przewozów międzynarodowych (z blisko 300 tys. pojazdów wykonujących operacje transportowe tego typu). O wadze ciężkiego transportu w Polsce świadczy, że co trzeci ładunek w Unii Europejskiej jest przewożony przez polskiego przewoźnika, a w branży transportowej w naszym kraju jest zatrudnionych ponad 800 tys. osób.

Elektryfikacja ciężkiego transportu drogowego będzie główną osią rozmów ekspertów podczas trzeciego panelu Kongresu MOVE. Paneliści zwrócą także uwagę, jak ważne są wszelkie regulacje dotyczące pojazdów ciężarowych, ich wykorzystania, ceny, dostępności, zasięgu i konstrukcji, ponieważ będą one miały istotny wpływ na konkurencyjność polskich firm transportowych.