Organizator:

Kongres MOVE 2024 skupi się na przyszłości motoryzacji w Polsce i Europie

Podziel się

Tematami tegorocznego Kongresu MOVE będą m.in.: największe wyzwania w elektromobilności w Polsce, inwestycje przemysłowe w branży samochodowej czy zielony transport drogowy. Eksperci opowiedzą o aktualnych trendach, strategiach rozwoju branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem kluczowej roli sektora energetycznego w tym procesie.

 

Program Kongresu MOVE wypełnią pogłębione debaty i prelekcje z udziałem liderów w dziedzinach związanych z alternatywnymi źródłami energii w motoryzacji. Eksperci na MAIN STAGE poruszą kluczowe tematy z obszaru zrównoważonego transportu. Przemysł motoryzacyjny, tak ważny dla polskiego dobrobytu, znajduje się na ścieżce radykalnych zmian. Rewolucja w zakresie napędów jak i rozwiązań produkcyjnych angażuje całą społeczność motoryzacyjną. Zapraszam do debaty podczas Kongresu MOVE 2024, aby wspólnie rozmawiać o przyszłości zrównoważonego rozwoju w Polsce – mówi Ilona Antoniszyn, Head of Political Affairs w Volkswagen Group Polska, Partner generalny wydarzenia.

Największe wyzwania w rozwoju elektromobilności w Polsce

W ramach panelu omówione zostaną kierunki rozwoju europejskiej gospodarki i branży motoryzacyjnej, wyznaczone przez Unię Europejską w ramach Green Deal i pakietu Fit for 55. Dyskusja skoncentruje się na wsparciu dla zero-emisyjnych pojazdów i infrastruktury, zarówno w aspekcie finansowym, jak i regulacyjnym, instytucjonalnym oraz edukacyjnym. Przedstawione zostaną podjęte już działania, ich skuteczność oraz możliwe rozwiązania przyspieszenia procesu zeroemisyjnej transformacji. Uwaga zostanie zwrócona na polskie uwarunkowania i zagrożenia opóźniające rozwój elektromobilności, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zmian w procesie tworzenia infrastruktury ładowania pojazdów i tankowania wodoru. Ponadto, eksperci biorący udział w panelu spojrzą na elektromobilność w Polsce z perspektywy firm, które dominują na rynku zakupów aut elektrycznych.

Inwestycje przemysłowe w branży samochodowej

Dyskusja skupi się na wyzwaniach związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku. Eksperci zastanowią się, czy priorytetem powinna być przystępna cenowo niskoemisyjna energia odnawialna. Omówiona zostanie sytuacja w Chinach, nowy program wsparcia Stanów Zjednoczonych (IRA) oraz europejski Green Deal, które tworzą nowe warunki konkurencyjności i konieczność utrzymania odporności Unii Europejskiej w zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym. Szczególny nacisk położony zostanie na kształtowanie się na tym tle przemysłowej konkurencyjności Polski.

Zielony transport drogowy

W 2050 roku Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Dotyczy to także transportu ciężkiego, dla którego proponuje 90% redukcję emisji CO2 w 2040 roku. Żeby to zrealizować potrzebujemy w 2030 roku 300 tys. zeroemisyjnych ciężarówek. Wymaga to zbudowania odpowiedniej infrastruktury paliw alternatywnych i podjęcia innych wspomagających działań. Do dyskusji zaproszeni zostaną eksperci sektora transportowego, aby wspólnie poszukać rozwiązań dla przyszłości transportu ciężarowego w Polsce i Europie.

Next MOVE - Napędy przyszłości

Współczesny przemysł motoryzacyjny stoi w obliczu wyzwań związanych z ekologią, zrównoważonym rozwojem, dostępem do źródeł energii oraz rosnącym zapotrzebowaniem na nowe technologie. Panel ten zapewni platformę do dyskusji na temat różnych rodzajów napędu samochodów, w tym paliw syntetycznych, HVO, wodoru, napędów konwencjonalnych (gazowych) oraz napędów elektrycznych. Przedstawiciele branż: motoryzacyjnej, energetycznej oraz środowisk naukowych i organizacji zaprezentują aktualny stan rozwoju tych technologii, omówią ich zalety i wyzwania oraz przyszłość ich zastosowania w transporcie.

Kongres MOVE odbędzie się 4 kwietnia w Poznań Congress Center, w pierwszym dniu targów Poznań Motor Show, czyli najważniejszego wydarzenia motoryzacyjnego w tej części Europy, które od wielu lat dostarcza niezapomnianych emocji dziesiątkom tysięcy zwiedzających. Polska korzystając z możliwości oferowanych przez Unię Europejską ma szansę zająć silną pozycję na światowej arenie gospodarczej stając się atrakcyjnym celem inwestycyjnym. Omówimy wspólnie europejskie trendy w kontekście globalnej konkurencji oraz interdyscyplinarne podejście do wsparcia inwestycyjnego. Zapraszam 4 kwietnia do Poznania, gdzie bije serce nowoczesnej motoryzacji – mówi Filip Bittner, Wiceprezes Zarządu Grupy MTP

Organizatorem Kongresu MOVE – International Mobility Congress jest Grupa MTP. Głównymi Partnerami Merytorycznymi są Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.