Organizator:

Łączenie sektorów. Wyzwania w sektorze energetycznym a przyjazna środowisku produkcja pojazdów i części

30 marca 2023

11:30 - 12:30

Panel dyskusyjny

Łączenie sektorów. Wyzwania w sektorze energetycznym a przyjazna środowisku produkcja pojazdów i części

Moderator: Anna Kornecka, Dyrektor Instytutu, Stowarzyszenie Program Czysta Polska

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

  • Jarosław Dybowski, Dyrektor wykonawczy ds. Energetyki, PKN Orlen
  • Szymon Kowalski, Wiceprezes Zarządu, Fundacja RE-Source Poland Hub
  • Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
  • Krzysztof Kwaśny, General Manager Supply Chain, Human Resources, General Affairs, Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.
  • Maciej Nietopiel, Wiceprezes, ZE PAK S.A.
  • Agnieszka Olenderek, CFO, Członkini Zarządu ds. Finansów, Zakupów i IT, Volkswagen Poznań
  • Maciej Przybylski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, PSE S.A.

Kontekst debaty:

Łączenie sektorów oraz wyzwań stojących przed sektorem energetycznym mają służyć stworzeniu warunków dla przyjaznej środowisku produkcji pojazdów i części, opanowaniu wysokich cen energii oraz wsparciu polskiej gospodarki w zmianie mixu energetycznego w naszym kraju.

Uwaga ekspertów zwrócona będzie na możliwości rozwoju lokalnej energetyki i rozwiązaniach związanych z magazynowaniem energii (gromadzeniem wodoru i bio metanu).