Organizator:

Panel o zielonym transporcie drogowym na Kongresie MOVE

Podziel się

Weź udział w najważniejszym wydarzeniu w Polsce poświęconym przyszłości motoryzacji. Kongres gromadzi ekspertów z sektora e-mobility, którzy kształtują rozwój zeroemisyjnego transportu. Uczestnicy to przedstawiciele administracji, branży motoryzacyjnej, paliwowej, energetycznej i nauki. Poznaj szczegóły Panelu "Zielony transport drogowy" i zarejestruj swój udział w wydarzeniu.

 

W 2050 roku UE chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Dotyczy to także transportu ciężkiego, dla którego UE proponuje 90% redukcję emisji CO2 w 2040 roku. Żeby to zrealizować potrzeba w 2030 roku 300 tys. zeroemisyjnych ciężarówek. Wymaga to zbudowania odpowiedniej infrastruktury paliw alternatywnych i podjęcia innych wspomagających działań. Do dyskusji zaproszeni zostaną eksperci sektora transportowego, aby wspólnie poszukać rozwiązań dla przyszłości transportu ciężarowego w Polsce i Europie.

 

Zarejestruj swój udział w Kongresie MOVE 2024