Organizator:

Poznaj szczegóły panelu dyskusyjnego Kongresu MOVE

Podziel się

Kongres MOVE to forum ekspertów i praktyków rynku e-mobility, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i idei w obszarze zrównoważonego transportu. Poznaj szczegóły Panelu "Największe wyzwania w rozwoju elektromobilności w Polsce" i zarejestruj swój udział w wydarzeniu.

 

W związku z wyznaczonymi kierunkami rozwoju dla europejskiej gospodarki i branży motoryzacyjnej, Unia Europejska, poprzez Green Deal oraz pakiet Fit for 55, akcentuje konieczność wsparcia dla zero-emisyjnych pojazdów oraz infrastruktury. Niezwykle istotne jest nie tylko finansowe, lecz także regulacyjne, instytucjonalne i edukacyjne wsparcie. W tych kontekstach uwzględnione zostaną również aspekty społeczne, które odgrywają kluczową rolę w procesie transformacji.

 

W tym świetle, zaplanowany został panel mający na celu prezentację podjętych już działań, ocenę ich skuteczności oraz identyfikację możliwych rozwiązań przyspieszających proces zeroemisyjnej transformacji. Specjalne spojrzenie zostanie skierowane na polskie uwarunkowania oraz zagrożenia, które mogą opóźniać rozwój elektromobilności. Zostanie także podkreślona konieczność zmian w procesie tworzenia infrastruktury ładowania pojazdów i tankowania wodoru.

 

W kontekście elektromobilności w Polsce, szczególnie interesujące są perspektywy firm, jako głównych nabywców pojazdów elektrycznych na rynku. Analiza ich doświadczeń oraz potrzeb jest kluczowa dla efektywnego wsparcia i dalszego rozwoju tej gałęzi przemysłu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu, który odbędzie się 4 kwietnia w Poznań Congress Center. Wierzymy, że dyskusja ta przyczyni się do stworzenia konkretnych strategii wspierających elektromobilność oraz przyczyni się do osiągnięcia celów związanych z zieloną transformacją.

 

Zarejestruj swój udział w Kongresie MOVE 2024