Organizator:

Sposoby na rozwój, czyli jak samorząd może przyciągać inwestorów

Podziel się

Za nami czwarta edycja Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego, w którym udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej, świata biznesu oraz kadra akademicka. 13-14 maja ponad 1000 uczestników wydarzenia spotkało się w Sopocie, aby wziąć udział w licznych dyskusjach i debatach, sesjach networkingowych oraz szkoleniach z zakresu finansów samorządów i inwestycji.

Tegoroczna edycja Samorządowego Kongresu Finansowego była wyjątkowa, ponieważ było to pierwsze tego typu wydarzenie odbywające się po wyborach parlamentarnych i samorządowych, w pełni poświęconym polityce finansowej i inwestycyjnej polskich samorządów. W ciągu dwóch dni, poruszone zostały najbardziej kluczowe tematy dla poprawy sytuacji w budżetach lokalnych oraz wyzwań w nowym otoczeniu prawno-ekonomicznym.

Współpraca samorządów oraz biznesu oparta na partnerstwie

Nową rzeczywistość polityczno-gospodarczą, prelegenci analizowali z różnych perspektyw. Wśród nich nie zabrakło dyskusji na tematy związane ze zrównoważonym transportem, elektromobilnością, rozwoju miejskich sieci ładowania pojazdów elektrycznych czy też perspektywach finansowania innowacji w miastach. To właśnie o współpracy samorządów oraz biznesu, która pozwala na osiąganie wspólnych celów rozwojowych dla regionów, rozmawiali paneliści debaty „Sposoby na rozwój, czyli jak samorząd może przyciągać inwestorów”.

- Jeżeli gminy przy tego typu technologicznych inwestycjach, nie dostaną narzędzi, stworzonych na poziomie państwowym, które będą szybko uruchamialne w momencie kiedy inwestor będzie się na to decydował, wypadają automatycznie z gry – powiedziała Ilona Galia Antoniszyn, Dyrektor Biura Przedstawicielstwa Politycznego grupy Volkswagen AG w Warszawie. – Warunki inwestycyjne w innych krajach, takich jak Węgry, Czechy czy też Zachodnie Niemcy są miarą naszej [przyp. Volkswagena] konkurencyjności. (…) Jeżeli natomiast my, nie będziemy równać do tego co robią nasi sąsiedzi, to w tym momencie nie będziemy mieli szans na pozyskanie żadnych inwestycji – dodała.

Trójstronny dialog wspierający rozwój lokalny i przyciąganie inwestorów

W ramach panelu omówione zostały również m.in. inwestycje podejmowane przez samorządy, które skutecznie stymulują rozwój gospodarczy zachęcając do dalszych inwestycji, na przykładzie Euro-Parku w Kobierzycach.

- (…) Jest bardzo ważne, żeby dialog był na bieżąco, żeby przepływ informacji był ciągły, ponieważ rozwój takiej strefy [przyp. Euro-Park Kobierzyce] jest też możliwy dzięki temu, że samorząd może planować swoje działania. Zarówno na podstawie swoich środków, swoich budżetów, jak i wykorzystując budżet centralny – tłumaczył Zbigniew Bednarski, Dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych, Agencja Rozwoju Przemysłu. – (…) Samo to czy wpływ inwestycji na samorząd będzie pozytywny czy negatywny, zależy właśnie od tej współpracy. Dlatego, że trzeba było stworzyć cały nowy system drogowy, energetyczny, trzeba było stworzyć ogromne możliwości przepustowe jeżeli chodzi o wodę, oczyszczalnie ścieków. Szczerze powiedziawszy, gdyby samorząd nie nadążał z budową tej infrastruktury, ten park nie rozwinąłby się w takim tempie. Sukces inwestora jest poniekąd spowodowany zaangażowaniem i bardzo ciężką pracą samorządu – dodał.

Dyskusje o przyszłości motoryzacji w Polsce i Europie

Na to, w jakim wymiarze współpraca rządu, samorządu i biznesu może skutecznie wspierać rozwój lokalny i przyciąganie inwestorów do regionów, będziemy szukać odpowiedzi również podczas przyszłorocznej edycji Kongresu MOVE International Mobility Congress.

Kongres MOVE odbędzie się w kwietniu 2025 roku w Poznań Congress Center, w pierwszym dniu targów Poznań Motor Show, czyli najważniejszego wydarzenia motoryzacyjnego w tej części Europy, które od wielu lat dostarcza niezapomnianych emocji dziesiątkom tysięcy zwiedzających.

Organizatorem Kongresu MOVE – International Mobility Congress jest Grupa MTP. Głównymi Partnerami Merytorycznymi są Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.