Organizator:

Weź udział w panelu "Elektryczny Impact" podczas Kongresu MOVE 2024

Podziel się

MOVE to najważniejsze wydarzenie w Polsce poświęcone przyszłości motoryzacji. Kongres każdego roku gromadzi międzynarodowe grono kilkuset ekspertów i praktyków z sektora e-mobility, kształtujących rozwój zeroemisyjnego i innowacyjnego transportu. Poznaj szczegóły Panelu "Elektryczny Impact" i zarejestruj swój udział w wydarzeniu.

 

Energia elektryczna to uniwersalny nośnik energii, który ma coraz większy wpływ na nowe branże jak przemysł, budownictwo oraz transport. Elektromobilność ma potencjał, aby zmieniać nowe sektory w wielu aspektach. Kluczowe zmiany dotyczą wpływu na środowisko, gospodarkę, infrastrukturę, dostępność i formy transportu, usługi oraz tworzenie innowacji technologicznych. Dlaczego „elektryczny” jest pożądany i gdzie trafi elektromobilność? Jakie technologie będą się rozwijały? Jakie branże mają szanse zostać zelektryfikowane? Jak być „elektrycznym”? O tych aspektach dyskutować będą entuzjaści, przedsiębiorcy i startupowcy.

 

Zarejestruj swój udział w Kongresie MOVE 2024