Organizator:

Partnerzy i Patroni Kongresu MOVE 2022

Podziel się

ORGANIZATORZY

PARTNER BRANŻOWY

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI

KONFEDERACJA LEWIATAN

Jesteśmy wpływową, polską organizacją biznesową. Dzięki naszym działaniom, firmy wpływają na kształt prawa, prowadzą dialog z administracją i otrzymują narzędzia do rozwoju swojego biznesu. Reprezentujemy naszych członków w Polsce i Unii Europejskiej. Są wśród nich również wielu przedstawicieli branży automotive.

Przemysł motoryzacyjny to prawdziwe koło zamachowe polskiej gospodarki. Motoryzacja jest drugim największym sektorem w polskim przetwórstwie przemysłowym, charakteryzującym się silną proeksportowością i stabilnym wzrostem w ciągu ostatnich 20 lat.

Sektor motoryzacyjny stoi obecnie przed szeregiem wyzwań, związanych z jednej strony z kryzysami wywołanymi przez pandemię Covid-19, brakiem komponentów do produkcji pojazdów oraz wojną w Ukrainie. Powoduje to skutki bezpośrednie w postaci zmniejszenia produkcji oraz pośrednie w postaci załamania łańcuchów dostaw, wzrostu cen surowców i energii czy wzrostu stóp procentowych.

Zapraszamy do kontaktu www.lewiatan.org