Dr Alicja Pawłowska – Piorun


p.o. Kierownik Zakładu Niskoemisyjnego Transportu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (IOS-PIB)

BIO:

Doktor prawa (Uniwersytet Łódzki) i magister politologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
Współtwórczyni ram prawnych polskiego sektora elektromobilności (2016 – 2019, Ministerstwo Energii), ekspert Prezydencji COP24 (2019, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Klimatu), obecnie p.o. Kierownika Zakładu Niskoemisyjnego Transportu (IOŚ-PIB, KOZK).
Najważniejsze projekty regulacyjne to Plan Rozwoju Elektromobilności, nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (powstanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu) oraz część ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (m.in. regulacje dotyczące pojazdów autonomicznych).
W latach 2017-2019 Kierownik Programu E-Samochód w Zespole Zadaniowym ds. Programu Rozwoju Elektromobilności (w ramach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów).

Obszary tematyczne:
– prawo paliw alternatywnych (w szczególności elektromobilności)
– polska polityka przemysłowa – potencjał w obszarze nowych modeli mobilności
– mitygacyjna rola transportu w kontekście Green Deal
– lokalny wymiar energii
– nowe modele biznesowe w energetyce i transporcie (MaaS, carsharing),
– mobilność miejska i smart cities
– megatrendy w mobilności