dr inż. Marcin Parchomiuk


Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki


Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju

BIO:

Dr inż. Marcin Parchomiuk jest wieloletnim pracownikiem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych, współpracy z przemysłem, jak również w realizacji projektów strategicznych Instytutu w zakresie projektowania energoelektronicznych systemów zasilania i sterowania. Jest współrealizatorem ponad 20 projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na zastosowania w praktyce. Wyniki prac dotyczą działalności krajowej jak i międzynarodowej, obejmując wdrożenia do przemysłu, nagrody w konkursach, referaty na konferencjach naukowych, liczne publikacje autorskie i współautorskie.