Janusz Grądzki


Tytuł wystąpienia:

Serdecznie zapraszam na Kongres MOVE Mobility & Vehicles, gdzie podzielimy się z Państwem nie tylko pomysłami, a również naszymi doświadczeniami z rynku Europejskiego, jak również lokalnego. Będzie to miejsce wymiany doświadczeń ekspertów z dziedziny eMobility, których rzadko można spotkać w jednym miejscu.

BIO:

Pasjonat nowoczesnych technologii. Pracując dla największych integratorów na stanowiskach managerskich, brał aktywny udział w wielu ogólnopolskich projektach informatycznych, w tym w administracji szczebla wojewódzkiego i centralnego, a także kilku dużych projektach komercyjnych. W korporacjach w branży IT od kilku lat poznaje trendy rozwoju biznesu i wdraża nowoczesne rozwiązania wraz z kluczowymi partnerami. W Fujitsu współpracował z największymi firmami na rynku IT przy dużych projektach międzynarodowych jak i krajowych, natomiast w Microsoft promował najnowsze rozwiązania do skutecznej komunikacji. W Grupie PKP nadzorował wdrażanie systemów informatycznych m.in. dla Projektów Pendolino. Prowadził wykłady i prezentacje z najnowocześniejszych na rynku rozwiązań technologicznych  Microsoft, a także zajęcia wykładowe i laboratoria komputerowe w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Jest współautorem programu kształcenia z zakresu ICT w edukacji. W ENGIE stoi na czele Departamentu Nowych Technologii i  nadzoruje implementację nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w realizowanych przez Grupę projektach w tym w zakresie eMobility.