Maria Sobańska


LOTOS Paliwa


Ekspert ds. organizacji i paliw alternatywnych

Tytuł wystąpienia: Podróż trasą Projektu LOTOS Niebieski Szlak

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Państwa na Kongres MOVE Mobility&Vehicles, który odbędzie się 28-29 marca b.r. w Poznaniu w ramach Poznań Motor Show 2019. Podczas tego niezwykłego wydarzenia branży elektromobilności, pragnę zaprosić Państwa do podróży trasą Projektu LOTOS Niebieski Szlak.

Do zobaczenia, szerokiej drogi.

BIO:

Ekspert ds. organizacji i paliw alternatywnych w LOTOS Paliwa, Spółce należącej do Grupy LOTOS. W Spółce odpowiada za koordynację całokształtu prac związanych z wdrożeniem elektromobilności oraz paliw alternatywnych.

Kierownik projektów: LOTOS NIEBIESKI SZLAK – pilotażowa budowa 12 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych wzdłuż sieci TEN-T oraz PURE H2 – Budowa stacji do tankowania pojazdów wodorem.

Doświadczony i skuteczny menedżer w zarządzaniu obszarem operacji, logistyki oraz inwestycji w Spółkach  sektora paliwowego .

W PKN ORLEN jako Dyrektor Działu Operacji Logistycznych odpowiadała za zapewnienie bieżącego funkcjonowania systemu logistycznego Spółki. W Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych najpierw jako Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji pełniła nadzór nad przebiegiem i optymalizacją procesów inwestycyjnych i remontowych w Spółce, zarządzanie operacyjne Zespołami Baz Paliw a następnie jako Dyrektor Biura Operacji i Zarządzania Majątkiem sprawowała nadzór nad operacjami logistycznymi realizowanymi w Bazach Paliw oraz zarządzała infrastrukturą krytyczną.