Martyna Abendrot-Miłuńska


Członek Zarządu polskiego oddziału PTV GROUP

Tytuł wystąpienia:

BIO:

Z wykształcenia mgr inżynier sterowania ruchem drogowym. Realizowała i prowadziła jedne z największych projektów w sferze mobilności, takie jak Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR w Trójmieście, czy System Zarządzania Ruchem w Lublinie, gdzie w ramach zespołu Generalnego Wykonawcy zajmowała początkowo stanowiska kierownicze. Później także Prezes i Wiceprezes dedykowanej spółki w grupie kapitałowej z zakresu Mobilności.

W 2017 roku dołączyła do globalnej firmy z blisko 40-letnią historią w zakresie planowania i zarządzania ruchem oraz logistyką – PTV GROUP. W imieniu polskiego oddziału jest odpowiedzialna za rynek polski oraz kraje nadbałtyckie.

Jej zainteresowania koncentrują się głównie na budowaniu odpowiedzialności za poruszanie się ludzi i towarów w sposób bezpieczny, uwzględniający kwestie ekologiczne, efektywnościowe i edukacyjne.