Rafał Budweil.


Twórca koncepcji pojazdu Triggo, autor patentów Triggo, współzałożyciel i prezes zarządu spółki Triggo S.A.

BIO:

Urodził się w Krakowie, w 1974 roku. Absolwent II Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Studiował Matematykę Stosowaną na Politechnice Krakowskiej i teleinformatykę w Szkole Francusko-Polskiej (EFP) w Poznaniu. Dyplom uzyskał we francuskiej IMT Atlantique w dziedzinie sieci teleinformatycznych.

Karierę zawodową zaczynał w 1998 w roku, w Brukseli, w firmie Ebone – operatorze pierwszego europejskiego szkieletu sieci Internet. W ramach tej firmy w 2002 przeniósł się do Budapesztu, gdzie był odpowiedzialny za budowę infrastruktury Ebone na obszarze Europy Środkowej. Pracę tę kontynuował do 2005 roku w ramach wydzielonej ze spółki grupy teleinformatycznej GTS Central Europe.

W latach  2005-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Operacyjnych w polskim oddziale grupy – GTS Polska, gdzie odpowiadał za całość bieżącej technicznej działalności operacyjnej, całość sfery kosztowej działalności operatora, rozbudowę infrastruktury sieci i nakłady inwestycyjne. Był również odpowiedzialny za krytyczne aspekty integracji operacyjnej w wyniku akwizycji Energis Polska przez GTS Polska i powstania GTS Energis – największego w Polsce dostawcy usług teleinformatycznych dla biznesu (obecnie część grupy T-mobile). Proces integracji operacyjnej osiągnął lub przekroczył wszystkie zakładane cele KPI w krótszym od zakładanego terminie.

W 2010 roku, bazując na swoich pozazawodowych pasjach i doświadczeniach, stworzył koncepcję koncepcję Triggo – jak się później okazało – pierwszego na świecie udanego połączenia możliwości samochodu i jednośladu. W tym samym roku złożył w Europejskim Urzędzie Patentowym pierwsze wnioski patentowe na wynalazek.

W latach 2012-2015 zajmował stanowisko Vice President, Network Operations w GTT Communications. Był odpowiedzialny za całość technicznej sfery operacyjnej największego obecnie w Europie szkieletu Internetu i transmisji danych połączonego z siecią 12 centrów danych na kontynencie, obsługującą znaczącą część ruchu internetowego, transmisji danych i głosu w Europie.

Pod koniec 2015 roku odszedł z tej funkcji, aby móc w pełni skupić się na rozwoju swojego autorskiego pomysłu – Triggo. Wraz aniołami biznesu – Anną i Wojciechem Apel – założył w tym celu spółkę Triggo S.A.

Jest ojcem dwójki dzieci, pasjonuje się podróżami off-road i na motocyklu, jest pilotem samolotowym i żeglarzem.